Tel.: +34 91 815 2545 · Fax: +34 91 812 3006 info@emc-internacional.com
GAMETAL (KIRCHHOFF). PORTUGAL

GAMETAL (KIRCHHOFF). PORTUGAL

Architect: –

Property: Gametal Kirchhoff

Façade Company: Grupo Casais

Engineering: –

Products: Hoesch Trapezoidal Sheet, Hoesch Thermowand, Hoesch Isorock (más…)